De inkomensverklaring in beheersituaties

De inkomensverklaring in beheersituaties

 

De inkomensverklaring is vanaf 1 januari 2020 verplicht voor hypotheekaanvragen in beheer waarbij er sprake is van een NHG lening. Onder beheer valt Ontslag Hoofdelijkheid en dreigende verkoop van de woning of woningbehoud. Hiervoor geldt het reguliere toetskader van NHG.

Echter indien er moverende redenen zijn om af te wijken van het reguliere kader, dan mogen wij dit als rekenexpert met NHG bespreken om te bepalen of het toch verantwoord is om woningbehoud mogelijk te maken.

Hierbij is het niet mogelijk om een hoger inkomen af te geven, maar kan wel afgeweken worden van bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot):

➡️ Minimaal aantal jaren
➡️ Solvabiliteit of liquiditeit

Wanneer er sprake is van hoofdelijk ontslag, dan is het verplicht om hiervoor een IKV afgegeven door een rekenexpert (of grootbank) in het dossier te hebben. Hier kan niet van worden afgeweken en de kosten worden niet vergoed door NHG.

Zonder NHG is het de geldverstrekker toegestaan om in de andere beheersituaties zelf op basis van het toetskader een inkomen te bepalen. Indien wij, als rekenexpert, een inkomensverklaring afgeven voor een beheersituatie waarbij sprake is van dreigende verkoop of woningbehoud en het betreft een aanvraag met NHG, dan zal NHG deze kosten vergoeden. Dit geldt dus niet voor Ontslag Hoofdelijkheid bij een echtscheiding bijvoorbeeld.

De aanvraag hiervoor kun je regulier indienen en in de vrije tekst vermelden dat het om een beheersituatie gaat voor woningbehoud of dreigende verkoop. Dit is dan een maatwerktraject waarbij wij zullen schakelen met de klant, de adviseur, de geldverstrekker en/of NHG.