Beoordelingsverklaring (nul verklaring)

Is het inkomen uit jouw onderneming niet benodigd voor de hypotheekaanvraag? Dan kunnen wij een nul verklaring / beoordelingsverklaring opstellen. Hierbij stellen wij geen inkomen vast maar wordt er een beoordeling gedaan op eventuele risico’s binnen de onderneming.

De geldverstrekker wil in het geval dat er wel een onderneming is, maar hier geen inkomen van wordt meegenomen, toch graag een inschatting van deze onderneming.

Het gaat hierbij om een beoordeling of er geen additioneel risico binnen de onderneming aanwezig is. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld hele grote verliezen of grote schulden binnen de onderneming.

Een beoordelingsverklaring kan als een quick scan gezien worden. Er zijn dan ook veel minder documenten benodigd dan bij een volledige inkomensverklaring.

 

Benodigde documenten beoordelingsverklaring

  • Ingediende aangifte inkomstenbelasting laatste jaar
  • Uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden)
  • Definitieve jaarrekening (inclusief resultatenrekening, balans en toelichting op beide) laatste jaar. Indien de jaarcijfers zijn opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting dan is alleen de aangifte IB al voldoende