Box 2 dividenduitkering; toetsinkomen voor de woninghypotheek?

Voor de DGA bestaat het inkomen uit de onderneming niet, zoals bij een IB-ondernemer, uit winst. Voor de DGA geldt de gebruikelijk-loonregeling. Dit houdt in dat de DGA wordt geacht een loon te onttrekken dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Voor 2017 bedraagt dit minimaal € 45.000 per jaar.…
Lees verder

Impact rekening-courant directie binnen de hypotheekaanvraag

Bijna iedere dga heeft hem wel, de rekening-courant directie (hierna te noemen: RCD). De RCD kan zowel op de activazijde als op de passivazijde van de balans voorkomen. Via de RCD worden doorgaans kleine bedragen geboekt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om privébetalingen die door de dga zijn gedaan met de zakelijke pas. Het kan ook…
Lees verder
Menu