Documenten aanleveren

Benodigde documenten

Via het klantportaal kun jij of kan jouw hypotheekadviseur eenvoudig en veilig de benodigde documenten en informatie met ons delen.

 

Welke documenten hebben wij nodig?

Welke documenten wij dienen te ontvangen is afhankelijk van het type onderneming dat je hebt, of hebt gehad en in welke jaren deze onderneming(en) actief waren.

Je mag de documenten die niet van toepassing zijn op N.V.T. zetten. Indien het een “verplicht” document betreft, zal er gevraagd worden om een toelichting.

 

Van de aanvrager altijd benodigd:

➡️ Ingediende aangiften inkomstenbelasting 2020 tot en met 2022
➡️ Definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2020 tot en met 2021

Tip: aangiften en aanslagen inkomstenbelasting kunnen op de website van de belastingdienst gedownload worden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst

 

Extra vragen gedurende de corona-crisis voor NHG-aanvragen en NHG volgende partijen:

De situatie met betrekking tot de corona-crisis zal niemand ontgaan zijn. Omdat veel ondernemers hier wel de gevolgen van gaan ervaren hebben wij enkele aanvullende vragen. Het doel van deze vragen is om op een verantwoorde wijze een inkomensverklaring op te kunnen stellen. Dit betekent niet dat wij geen inkomensverklaringen meer afgeven, maar juist dat wij dit op een verantwoorde wijze willen doen.

Wordt jouw onderneming financieel getroffen door de corona-crisis?

➡️ Zo ja, beantwoord de onderstaande vijf vragen
➡️ Zo nee, beargumenteer op welke gronden de corona crisis geen gevolgen heeft voor jouw onderneming

  1. Op welke wijze wordt jij als ondernemer getroffen door de Coronacrisis?
  2. Op welke wijze ben jij van plan om hiermee om te gaan?
  3. Hoe zal dat financieel uitpakken?
  4. Is er overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan?
  5. Heb jij nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?

Let op: beantwoord de vijf vragen.

Indien jouw onderneming financieel getroffen is door de corona-crisis zijn wij genoodzaakt extra documenten bij jou op te vragen.

Om o.a. de ontwikkelingen van de kwartalen gedurende corona te kunnen beoordelen vragen wij het volgende extra op:

➡️ Separaat kolommenbalans alleen Q1 2020
➡️ Separaat kolommenbalans alleen Q2 2020
➡️ Separaat kolommenbalans alleen Q3 2020
➡️ Separaat kolommenbalans alleen Q4 2020
➡️ Separaat kolommenbalans alleen Q1 2021
➡️ Separaat kolommenbalans alleen Q2 2021
➡️ Separaat kolommenbalans alleen Q3 2021
➡️ Separaat kolommenbalans alleen Q4 2021
➡️ Bewijs toekenning TOGS (indien van toepassing)
➡️ Bewijs toekenning NOW (indien van toepassing)
➡️ Bewijs toekenning TOZO (indien van toepassing)
➡️ Overige steun/ continuïteitsbijdrage / onderbouwende documenten (indien van toepassing zoals bijvoorbeeld contracten, opdrachten, etc.)

 

Van de aanvrager indien van toepassing:

Heb jij in de afgelopen drie jaar in loondienst gewerkt en is dit inmiddels beëindigd? Dan vragen wij op:

➡️ De laatste salarisspecificatie van elk beëindigd extern loondienstverband in de afgelopen 3 jaar (let op! Geen jaaropgaaf). Hiermee stellen wij vast of er wel of geen sprake was van een ontslagvergoeding.

➡️ Indien je geen loonstroken kunt aanleveren: een uitdraai vanuit MijnUWV met jouw loongegevens. Deze gegevens zijn met jouw DigiD hier te benaderen.

Heb jij momenteel een loondienstverband? Dan vragen wij op:

➡️ Een recente werkgeversverklaring
➡️ De meest recente loonstrook

Ben jij eigenaar van een BV? Dan vragen wij op:

➡️ De meest recente salarisspecificatie
➡️ De salarisspecificatie van december 2022

Heb jij in de jaren 2020 tot en met 2022 inkomen uitgekeerd of fiscaal toegekend aan jouw partner? Dan vragen wij op:

➡️ De ingediende aangiften inkomstenbelasting 2020 tot en met 2022 van de partner
➡️ De definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2020 tot en met 2021 van de partner

 

Van de onderneming(en) altijd benodigd:

Van iedere onderneming (en van iedere eventuele deelneming) die de aanvrager heeft of heeft gehad vanaf 2020 ontvangen wij graag:

➡️ Uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden)
Dit hoeft niet de gewaarmerkte versie te zijn

➡️ Definitieve jaarrekeningen (inclusief resultatenrekening, balans en toelichting op beide) 2020 tot en met 2022, de balans dient in scontovorm te zijn opgemaakt.
Indien deze zijn opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting dan is dat voldoende
Geen kolommenbalans of balans in staffelvorm

 

Van de onderneming(en) indien van toepassing:

Telt jouw organisatie meer dan 2 entiteiten? Dan vragen wij op:

➡️ Het organigram – Een overzicht van alle entiteiten. Alle deelnemingen en onderliggende deelnemingen. Wij zijn genoodzaakt alle deelnemingen en onderliggende deelnemingen te beoordelen.

➡️ Geconsolideerde jaarrekeningen (indien 100% deelnemingen)

Is er sprake van een stichting administratiekantoor (STAK)? Dan vragen wij op:

➡️ De akte van vaststelling administratievoorwaarden STAK
➡️ Het certificaathoudersregister STAK

Heeft jouw persoonlijke holding of BV meerdere aandeelhouders? Dan vragen wij op:

Het uittreksel van het register van aandeelhouders

Ben jij maat binnen een maatschap? Dan vragen wij op:

➡️ De maatschapsovereenkomst

Ben jij vennoot binnen een VOF? Dan vragen wij op:

➡️ De vennootschapsovereenkomst

 

Benodigde documenten beoordelingsverklaring

➡️ Ingediende aangifte inkomstenbelasting 2022

➡️ Uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden)
Dit hoeft niet de gewaarmerkte versie te zijn

➡️ Definitieve jaarrekening (inclusief resultatenrekening, balans en toelichting op beide) 2022, de balans dient in scontovorm te zijn opgemaakt.
Indien deze zijn opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting dan is dat voldoende