Inkomensverklaring binnen 1 werkdag

Inkomensverklaring binnen 1 werkdag

 

De standaarddoorlooptijd die wij hanteren is 1 werkdag. Dit betekent dan ook dat wij bij een compleet dossier binnen 1 werkdag de Inkomensverklaring kunnen opleveren.

Indien er toch nog aanvullende documenten benodigd zijn of er zijn aanvullende vragen van ons op de aangeleverde documenten, dan volgt die terugkoppeling altijd binnen 1 werkdag. Wij streven er naar om zo min mogelijk vaak opnieuw extra documenten of informatie op te vragen.

Bij binnenkomst van nieuwe documenten of informatie geldt weer opnieuw de doorlooptijd van 1 werkdag.