Inkomensverklaring DGA

Ben jij Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) binnen een B.V. of N.V., dan stellen wij een inkomensverklaring op voor jou als DGA. Hierbij beoordelen wij de hoogte van het inkomen en de bestendigheid van het inkomen.

 

De hoogte van het inkomen

Hierbij kijken wij naar de gemiddelde verdiencapaciteit van de afgelopen drie jaar, gemaximeerd aan het laatste jaar. Afhankelijk van de gekozen geldverstrekker kan het inkomen bestaan uit winst uit onderneming, DGA-salaris, loondienstinkomen en/of loon vervangende uitkeringen.

 

Overwinst / dividendpotentieel

Naast het DGA-salaris is er vaak ook sprake van winst in de onderneming. Deze winst kunnen wij ook meeenemen in de beoordeling en de vaststelling van het totale inkomen. Hier gelden wel specifieke regels voor die per geldverstrekker verschillend kunnen zijn.

Om de winst ook als bestendig inkomen te zien, wordt dit veelal getoetst op de balansratio’s. Hierbij wordt er naar de solvabiliteitsratio gekeken en de liquiditeitsratio. De minimale ratio’s kunnen per geldverstrekker verschillend zijn. Voor het meenemen van winst wordt er ook gekeken of het ook daadwerkelijk onttrokken had kunnen worden op basis van de ratio’s.