Inkomensverklaring IB

Als jij ondernemer bent in box1 (eenmanszaak, VOF, CV of maatschap) dan stellen wij een inkomensverklaring op voor jou als IB-ondernemer. Hierbij beoordelen wij de hoogte van het inkomen en de bestendigheid van het inkomen.

 

De hoogte van het inkomen

Hierbij kijken wij naar de gemiddelde verdiencapaciteit van de afgelopen drie jaar, gemaximeerd aan het laatste jaar. Afhankelijk van de gekozen geldverstrekker kan het inkomen bestaan uit winst uit onderneming, loondienstinkomen en/of loon vervangende uitkeringen.

 

De bestendigheid van het inkomen

De bestendigheid van het inkomen wordt onder andere getoetst aan de balans. Hierbij wordt er naar de solvabiliteitsratio gekeken en de liquiditeitsratio. De minimale ratio’s kunnen per geldverstrekker verschillend zijn.