Mandaten

Wij hebben bij de diverse partijen en geldverstrekkers mandaat. Dat betekent dat het inkomen dat wij afgeven één op één wordt overgenomen door de betreffende partij zodat jij vooraf 100% duidelijkheid heeft over het vastgestelde inkomen.