Beste adviseur,

Hier kun je een aanvraag indienen voor het vaststellen van een zakelijk inkomen binnen de pilot met Syntrus Achmea en Attens Hypotheken via DAK, Home Invest, HUISMERK en De Hypotheekadviseur.

Wij nemen binnen één werkdag contact op voor het opvragen van de benodigde documenten. Na ontvangst van alle benodigde documenten ronden wij een analyse in beginsel binnen drie werkdagen af.

De voordelen:

  Vooraf 100% zekerheid over de hoogte van het inkomen

  Je geniet van een snellere acceptatie bij Syntrus Achmea en Attens Hypotheken

  Je zult het gemak en de zekerheid ervaren

Let op: de analyse wordt geschreven op het beleid van Syntrus Achmea en kan enkel gebruikt worden voor een aanvraag ingediend via DAK, Home Invest, HUISMERK en De Hypotheekadviseur.

 

Facturatie klant rechtstreeks

 1. Vul de online opdracht tot dienstverlening inclusief incassomachtiging in met de klant
 2. Wij nemen contact op met de klant
 3. Na afronden van het dossier sturen wij de analyse naar jou als adviseur en de klant in de CC

Facturatie naar mij als intermediair

 1. Vul onderstaand formulier in
 2. Wij nemen contact op met de contactpersoon die is opgegeven
 3. Na afronden van het dossier sturen wij de analyse naar jou als adviseur
 4. Facturatie gaat naar jou en niet naar de klant

Algemene aanleverwijze:

Gegevens Intermediair
Bedrijfsnaam
Naam adviseur
Telefoonnummer
E-mailadres
Klantgegevens
Voornaam klant
Tussenvoegsel
Achternaam klant
Postcode Privé
Huisnummer Privé
Postcode Zakelijk
Huisnummer Zakelijk
Telefoonnummer klant
E-mailadres
Documenten op te vragen bij
Naam Boekhouder/ Accountant
Telefoonnummer
E-mailadres
NHG van toepassing
Ik heb een aanstelling bij
Facturatie aan


Voorwaarden bij deze opdracht

 • Opdrachtnemer beoordeelt het zakelijk inkomen van een ondernemer door haar visie en kennis op dit gebied te koppelen aan de informatie zoals verstrekt door opdrachtgever. Het is daarom van belang dat er juiste en volledige informatie wordt verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aangeleverde documenten en informatie. Indien opdrachtnemer aanvullende stukken of informatie noodzakelijk acht voor het vaststellen van het toetsinkomen zal opdrachtgever deze verstrekken.
 • Opdrachtnemer beoordeelt het zakelijk inkomen op basis van haar visie en kennis. Door deze beoordeling, alsmede de totstandkoming daarvan, vervolgens vast te leggen in een heldere schriftelijke rapportage, is de beoordeling volledig transparant en overtuigend en kan deze worden gebruikt om derden (bijvoorbeeld geldverstrekkers) inzicht te geven in het zakelijk inkomen van de ondernemer.
 • Een geldverstrekker kan afwijken van het door opdrachtnemer vastgestelde toetsinkomen.
 • Opdrachtnemer is bevoegd om gegevens te delen met, en vragen te beantwoorden van, de geldverstrekker waar de hypotheekaanvraag wordt ingediend.
 • Indien wij geen vast en bestendig toetsinkomen kunnen vaststellen zal dit ook worden onderbouwd in een heldere, schriftelijke rapportage. Dit ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting om de kosten voor verrichte werkzaamheden te voldoen aan opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever gaat akkoord dat opdrachtnemer de gegevens, die zijn verstrekt ten behoeve van de NHG inkomensverklaring ondernemer, actief deelt met de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie, of anderen door het WEW aangewezen deskundigen.

Door akkoord te geven op dit formulier geeft u tevens opdracht aan Zakelijk Inkomen B.V. voor het vaststellen van uw inkomen en verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Zakelijk Inkomen B.V. U kunt deze voorwaarden vinden op www.zakelijkinkomen.nl/algemene-voorwaarden.
Door akkoord te geven op dit formulier verklaart u kennis genomen te hebben van ons Privacy Statement. U kunt ons Privacy Statement vinden op www.zakelijkinkomen.nl/privacy-statement/.

Menu