Toelichting verdiepende vragen

Toelichting op de verdiepende vragen in verband met Corona

 

Uitgangspunt bij het formuleren van de verdiepende vragen is om de verantwoorde toegang tot de hypotheekmarkt voor ondernemers in deze onzekere tijden zoveel mogelijk te waarborgen.

Een belangrijke rol van de financieel adviseur is om de klant te wijzen op de mogelijke risico’s voor de betaalbaarheid van zijn hypotheek. Daarnaast zullen alle ondernemers op een of andere manier reeds bezig zijn met de gevolgen van de corona crisis voor zijn/ haar onderneming en voor de wijze waarop deze gevolgen het hoofd kunnen worden geboden.

Impliciet of expliciet zullen deze vragen dan ook in de regel reeds aan de orde zijn geweest tijdens het adviesgesprek en bij de afweging van de klant om een hypothecair krediet aan te vragen.

De doelstelling van deze vragenlijst is om een beeld te krijgen in hoeverre de ondernemer in staat is om de uitdagingen die de coronacrisis op bedrijfseconomisch gebied met zich meebrengt op te kunnen vangen. Welk financieel nadeel ondervind de ondernemer ten opzichte van zijn normale bedrijfsvoering. Maar juist ook welke positieve elementen ziet de ondernemer om zijn situatie te verbeteren.

De vragen zijn bewust open gehouden om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden. Om deze reden is ook bewust gekozen om geen onderscheid naar branche of sector te maken. Een eenduidig of gesloten antwoord op de vragen is dan ook niet aan de orde.

Juist vraag 3 is zo open mogelijk geformuleerd. Wat willen wij horen van de klant? Kan de ondernemer zijn business model aanpassen, kan er gesneden worden in de kosten, zijn er reserves, privé dan wel zakelijk. Ook alternatieve inkomstenbronnen uit de onderneming kunnen een rol spelen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het vorenstaande geen limitatieve opsomming van de mogelijkheden betreft. Over de duur van de crisis valt weinig te zeggen maar de ondernemer kan wel zelf aangeven hoe lang hij of zij het vol zou kunnen houden. Daarnaast kan de ondernemer natuurlijk op basis van zijn of haar creativiteit andere inkomstenbronnen aanboren. Denk hierbij aan afhaalmogelijkheden bij de horeca, pakjes bezorgen bij taxi’s maar ook een tijdelijk dienstverband kan meegenomen worden.

De overheidssteun zien wij ook als een positieve bijdrage aan de bestendigheid van het inkomen van de ondernemer. Vergoeding van een deel van de personeelskosten, de eenmalige uitkering voor ondernemers of de aangepaste bijstandsregeling voor ZZP’ers kunnen net het verschil maken voor een ondernemer.

Samengevat, wij zoeken naar de bestendigheid van de onderneming en wij baseren ons op zoveel mogelijk informatie. Alles wat ons helpt om vertrouwen in de toekomst te geven, is daarbij van belang.