Formulier tussentijdse winst en verliesrekening

De tussentijdse cijfers dienen een beeld te geven van de omzet, de afschrijvingen, de kosten en het resultaat. Er geldt GEEN vormvereiste tenzij we het lopende jaar mee moeten nemen in de berekening, zie hieronder voor verdere uitleg. In de meeste gevallen ontvangen een kolommenbalans maar het mag ook een andere opzet zijn.

Een kolommenbalans uit de eigen boekhouding is voldoende. Dit betreft inzage in de continuïteit. Er wordt niet gerekend met een eventuele prognose.

  • Let op: indien er nog geen afschrijvingen zijn verwerkt in de winst en verliesrekening, graag een opgave van de hoogte van de tussentijdse afschrijvingen of de totale afschrijving in 2022
  • Definitieve of tussentijdse jaarrekening met resultatenrekening en balans (niet zijnde een kolommenbalans) van minimaal 01-01-2022 t/m 30-06-2022 indien het inkomen moet worden vastgesteld over de jaren 2020 t/m 2022. Let op: Alleen het daadwerkelijk gerealiseerd resultaat wordt meegenomen in de berekening. Er wordt niet gerekend met een eventuele prognose.

Indien u geen kolommenbalans heeft of een winst en verliesrekening uit een boekhoudprogramma, dan kunt u onderstaande versie gebruiken:

Download hier het formulier: Tussentijdse winst en verliesrekening

Menu